Menu

Imparare l'azero online

corso di azero per italiani

» Corso di azero per Italiani


Corso di azero


Corso di  azero

Buongiorno (tu/Lei) = Sabahın xeyir / Sabahınız xeyir
Buongiorno (sg./pl.) = Salam
Buonasera (tu/lei) = Axshamın xeyir / Axshamınız xeyir
Buonanotte (tu/Lei) = Gecən xeyirə qalsın / Gecəniz xeyirə qalsın
Ciao (informale) = Hələlik
Arrivederci (formale) = Hələlik
sì = bəli
no = xeyr
forse = bəlkə (də)
Ok = oldu
Grazie (tu / lei) = Sag ol / Sag olun
Prego (tu / lei) = Buyur / Buyurun
Scusa … / Scusate ... (sing./pl.) = Bağışlıyın, …
Mi dispiace. = Təəssüf edirəm.
Ho … (Non ho) … = Mənim … var / Mənim … yoxdur
Abbiamo (Non abbiamo) … = Bizim … var/ Bizim … yoxdur
C'è (Non c'è) … = … var / yoxdur
Ho … anni. = Mənim … yaşım var.
Sono sposato/a. / Non sono sposato/a. = Mən evliyəm/ Mən evli deyiləm.
Viaggio da solo. / Non viaggio da solo. = Mən tək səyahət edirəm / Mən tək səyahət etmirəm.
      
» Versione demo gratuita della lingua azera

Impara le parole più importanti in azero


Corso di  azero

Viaggio con ... = Mən ... ilə səyahət edirəm.
Non parlo azerbaigiano. = Mən azərbaycanca danışa bilmirəm.
Non lo capisco. = Bunu başa düşmürəm.
Parla ... ? = ... danışa bilirsiniz?
Qualcuno qui parla ...? = Burda kimsə ...danışa bilir?
inglese = ingiliscə
francese = fransizca
Per piacere se lo scriva. = Zəhmət olmasa bunu yazın.
Per piacere lo ripeta. = Zəhmət olmasa bunu təkrar edin.
Un momento, per piacere. = Bir dəqiqə lütfən
zero = sıfır
uno = bir
due = iki
tre = üç
quattro = dörd
cinque = beş
sei = altı
sette = yeddi
otto = səkkiz
nove = doqquz
dieci = on
undici = on bir
dodici = on iki
tredici = on üç
quattordici = on dörd
quindici = on beş
sedici = on altı
diciassette = on yeddi  
      

Vocaboli italiano azero


Corso di  azero

diciotto = on səkkiz
diciannove = on doqquz
venti = iyirmi
ventuno = iyirmi bir
trenta = otuz
quaranta = qırx
cinquanta = əlli
sessanta = altmış
settanta = yetmiş
ottanta = səksən
novanta = doxsan
cento = yüz
mille = min
un milione = bir milyon
un paio = bir neçə 
      
» Versione demo gratuita della lingua azera

Frasi importanti italiano azerbaigiano

Mən azərbaycanca danışa bilmirəm. = Non parlo azerbaigiano.
Bunu başa düşmürəm.	= Non lo capisco.
... danışa bilirsiniz?	= Parla ... ?
Burda kimsə ...danışa bilir? = Qualcuno qui parla ...?
ingiliscə = inglese
fransizca = francese
      

Complimenti azero italiano

Buon anno nuovo = Yeni iliniz mübarək
Buona Pasqua = Pasxa mübarək
Buon compleanno = Ad günün mübarək
Congratulazioni	= Təbrik edirik
In bocca al lupo = Uğurlar
      

Corso di azero

"Impara l'azero in maniera più veloce dei tradizionali metodi di apprendimento - e in soli 17 minuti al giorno!" 

» Corso di  azero

Fai un viaggio nella Repubblica azero? Impara le parole più importanti in azero!

Qui trovi la traduzione delle 50 più importanti parole ed espressioni dal azero all'italiano, così da poterti preparare al meglio per il tuo viaggio nella Repubblica azero.   

Impara con noi:

Come si dice Ciao! e Arrivederci! in azero?

Come si dice prego e grazie in azero?

Come si traduce si e no in azero?

Come posso dire in azero „Mi chiamo ...“?

Come si dice in azero „Io non parlo azero“?

Impara inoltre i numeri in azero.

» Impara le parole più importanti in azero!


Corso Base di azero
Con il corso base di azero imparerai un vocabolario di base di oltre 1300 parole.

Corso Avanzato di azero
Preparati per un ottimo livello di comprensione con il corso avanzato di azero!

Glossario Tecnico di azero
Impara l'azero con gli esercizi sui vocaboli, suddivisi per materia e tema!

Corso Business & Lavoro di azero
Impara in modo fluente l'azero per il lavoro!

Auf dieser Seite suchen