Menu
FB-Group

Learn Czech Online!

Quiz: Czech Grammar


Czech Grammar

Online Quiz
Learn Czech with Love Group

Learn Czech with Love Group

Join my Facebook group Learn Czech with Love

Learn Czech with ♥
Useful phrases

Dobrý den Hello
Já jsem ... I am ...
Těší mě Nice to meet you
Odkud jste? Where are you from?
Mluvíte anglicky? Do you speak English?
Učím se česky I am learning Czech
Mluvím trochu česky I speak a little Czech
Nerozumím I don't understand
Ano Yes
Ne No
Děkuju Thank you
Prosím You are welcome
Jak se máte? Jak se máš? How are you?
Dobře / Špatně I'm fine / Not very well
Promiňte Promiň Excuse me
To nic That's ok
Mějte se hezky Měj se hezky Have a nice time
Na shledanou Goodbye
Prosím vás, kde je…? Excuse me, where is ...?
Nevíte, kde je…? Do you know where ... is?
Musíte jet taxíkem… You have to take a taxi.
Kolik stojí ...? How much is ... ?
Kolik to stojí? How much is it?
Chtěl bych ... (m) I'd like ...
Chtěla bych ... (f) I'd like ...
Dám si ... I'll have ...
Dáte si ...? Will you have ...?
Na zdraví! Cheers!
Dobrou chuť Enjoy your meal
Zaplatím! Can I have the bill, please.
Zvlášť nebo dohromady? Separately or together?
To je mi líto I'm sorry

Greetings

Dobré ráno Good morning
Dobrý den Hello
Dobrý večer Good evening
Dobrou noc Good night
Ahoj Hi
Čau Hey

Contact information

Jaký máte telefon a e-mail? Jaký máš telefon a e-mail? What is your telephone number and e-mail?
Tady je moje vizitka. Here is my business card.
zavináč at
tečka dot
cézet cz
vévévé www
podtržítko underscore
pomlčka hyphen

Filling in a form

Jméno Name
Příjmení Surname
Datum narození Date of birth
Bydliště Address
Rodné číslo (Czech identification number) Birth certificate number
Číslo pasu Passport number
Národnost Nationality
Státní příslušnost Citizenship
E-mail E-mail
Telefon Telephone
Podpis Signature

Street signs

Vchod Entrance
Východ Exit
Otevřeno Open
Zavřeno Closed
Zákaz kouření No smoking
Sem / tam Pull / push
Vstup zakázán No entry

Numbers

jedna one
dva two
tři three
čtyři four
pět five
šest six
sedm seven
osm eight
devět nine
deset ten
jedenáct eleven
dvanáct twelve
třináct thirteen
čtrnáct fourteen
patnáct fifteen
šestnáct sixteen
sedmnáct seventeen
osmnáct eighteen
devatenáct nineteen
dvacet twenty
třicet thirty
čtyřicet forty
padesát fifty
šedesát sixty
sedmdesát seventy
osmdesát eighty
devadesát ninety
sto hundred
dvě stě two hundred
tři sta three hundred
čtyři sta four hundred
pět set five hundred
šest set six hundred
sedm set seven hundred
osm set eight hundred
devět set nine hundred
tisíc thousand

House and apartment in Czech

Click on "i" for pronunciation

This vocabulary online exercise is a part of the modern Czech textbook Czech step by step

Join my Facebook group Learn Czech with Love

Learn Czech with Love


Online vocabulary exercise

Click on "i" for pronunciation

This vocabulary online exercise is a part of the modern Czech textbook Czech step by step

Join my Facebook group Learn Czech with Love

Learn Czech with Love


Czech English Vocabulary Clothes

Czech English Vocabulary

Free Download (PDF)

Czech Tongue TwisterCzech: Tři sta třicet tři stříbrnejch stříkaček stříkalo přes tři sta třicet tři stříbrnejch střech!

English: 333 silver fire-engines squirt over 333 silver roofs!Join my Facebook group Learn Czech with Love

Learn Czech with ♥
Czech song

Mám malý stan - I have a small tentJoin my Facebook group Learn Czech with Love

Learn Czech with ♥
Czech English dictionary

» Czech English Dictionary with Grammar function

Czech English picture dictionary

Czech English Online dictionary

» Czech English Dictionary Free Download

» English Czech / Czech English Online Dictionary

» Czech dictionary of foreign words | Slovník cizích slov (PDF)

czech step by step - Česky krok za krokem 1 czech step by step - Česky krok za krokem 1 czech step by step - Česky krok za krokem 1
czech step by step - Česky krok za krokem 1 czech step by step - Česky krok za krokem 1
First Czech Reader

Czech English Reader

Free Lessons (PDF)

Download Audio Tracks (108 MB)Czech Hit against Hate

Cizí zeď (en: other's wall) is song in Czech and Slovak against hate speech on social media. The song was premiered on Stream.cz on September 12, 2018. This video received 1,000,000 views in less than 1 day. 1 week after release, the video had 1.9 million views on Youtube.Refrain and the message of the song:

Rádi píšem na cizí zeď
We like to post on other's wall
 
a další jed plodí další jed
and another poison creates another poison

A to, že každý může mít svůj hlas,
and the fact that everybody can have his own opinion

neznamená, že musíš soudit nás.
does not mean that you can judge us.
 
Czech song with English translation» Czech text with English translation


Czech national anthem with Czech lyrics and English translations

Kde domov můj, kde domov můj?
Voda hučí po lučinách,
bory šumí po skalinách,
v sadě skví se jara květ,
zemský ráj to na pohled.
A to je ta krásná země,
země česká, domov můj,
země česká, domov můj.
 
Where my home is, where is my home?
Water roars across the meadows,
Pinewoods rustle among crags,
The garden is glorious with spring blossom,
Paradise on earth it is to see.
And this is that beautiful land,
The Czech land, my home,
The Czech land, my home!

Czech history

Czech history in 5 minutes with English subtitles.» Czech food (PDF)
Czech literature

Download for free the following books:In Czech:

» Alois Jirásek: Staré pověsti české (PDF)

» Božena Němcová: Babička (PDF)

» Jan Neruda: Malostranské povídky.

» Jaroslav Hašek: Osudy dobrého vojáka Švejka 1. a 2. díl (PDF)

» Jaroslav Hašek: Osudy dobrého vojáka Švejka 3. a 4. díl (PDF)

» Karel Čapek: Povídky z jedné kapsy (PDF)

» Karel Čapek: Povídky z druhé kapsy (PDF)

» Karel Čapek: Bílá nemoc (PDF)

» Karel Čapek: Hordubal (PDF)

» Karel Čapek: Hovory s TGM (PDF)

» Karel Čapek: Krakatit (PDF)

» Karel Čapek: R.U.R. (PDF)

» Karel Čapek: Továrna na absolutno (PDF)

» Karel Čapek: Válka s mloky (PDF)

» Karel Čapek: Zahradníkův rok (PDF)

In Czech and English:

» The legend of the Golem of Prague (PDF)

» Karel Hynek Mácha: Máj | May (PDF)Czech for KidsPDF

Krajánek is a magazin for bilingual children. Here you can download the Nr. about Washington D.C.

»Krajánek (PDF)PDF

» Karel Čapek: Dášenka (PDF)

Fairy tales by Božena Němcová

» O Popelce (PDF)

» Pohádka o perníkové chaloupce (PDF)

» Princ Bajaja (Download als PDF)

Chytrá horákyně (MP3)
» Chytrá horákyně (PDF)

» Sůl nad zlato (PDF)

» O hloupém Honzovi (PDF)

O dvanácti měsíčkách (MP3)
» O dvanácti měsíčkách (PDF)


Learn Czech with Love

Follow me

#learnczechwithlove

on Facebook

on Instagram

Join my Facebook group Learn Czech with Love

Learn Czech with Love


Thanks for your support