Menu

Slowakisch lernen online

Wir stellen uns vor auf Slowakischslowakisch kostenlos online lernen slowakisch kostenlos online lernen

Slovensko - Slowakei

Die Slowakei ist ein Land in Mitteleuropa. Die Hauptstadt der Slowakei ist Bratislava.

Zuzka:
Slovensko je štát v strednej Európe. Hlavné mesto Slovenska je Bratislava.
Kristína:
Kedy vznikla Slovenská republika?
Zuzka:
Vznikla dňa 1. januára 1993. Tom:
S ktorými štátmi hraničí? Zuzka:
Hraničí s Rakúskom, Českom, Poľskom, Ukrajinou a Maďarskom. Kristína:
Je Slovensko členom Európskej únie? Zuzka:
Áno, od 1. mája 2004.
Tom:
Ako vyzerá slovenská vlajka?
Zuzka:
Vlajka má tri vodorovné pruhy: biely, modrý a červený. Na vlajke je slovenský znak: biely dvojkríž na modrom trojvrší. Pozadie je červené. Tom:
Aká mena platí na Slovensku?
Zuzka:
Euro. Jedno euro má sto centov.
Kristína:
Koľko obyvateľov má Slovensko?
Zuzka:
Približne päť miliónov štyristotisíc obyvateľov.
Kristína:
Akými jazykmi hovoria obyvatelia Slovenska?
Zuzka:
Úradný jazyk je slovenčina. Ale veľa ľudí hovorí aj po maďarsky, nemecky, poľsky, rusínsky a tak ďalej. Na Slovensku žijú mnohé národnostné menšiny. Tom:
Aký jazyk je slovenčina?
Zuzka:
Je to slovanský jazyk. Ľudia hovoria, že slovenčina je „esperanto slovanských jazykov“. Tom:
Prečo? Je slovenčina medzinárodný jazyk? Zuzka:
Nie, nie je. Ale po slovensky celkom dobre rozumejú všetci Slovania.

Online-Slowakisch-Sprachkurs für Anfänger und Anfängerinnen

Die Videos mit Text und teilweise Übersetzung ins Deutsche stammen aus dem Online-Slowakischkurs Slovake.eu.

Auf dieser mehrsprachigen Internetseite können Sie einfach, schnell und völlig kostenlos Slowakisch lernen.

Das Portal beinhaltet Sprachkurse auf verschiedenen Ebenen (A1 und A2) mit vielen Übungen, lustigen Spielen, Wörterbüchern - einfach alles, damit Sie sich mit der Grammatik vertraut machen, Vokabeln lernen, oder selbst mit anderen Benutzern von dieser Seite im Slowakischen kommunizieren können.

Registrierung notwendig!

» zum Online-Slowakischkurs
Lernen Sie Slowakisch online

"Lernen Sie Slowakisch wesentlich schneller 
mit dem Slowakischkurs"

In drei Monaten erlernen Sie den Grundwortschatz

Die Lernzeit beträgt ca. 17 Minuten pro Tag

Auf jeden Lerntyp abgestimmte Lernmethoden  
bieten enormen Lernspaß  

Alle Übungen werden Ihnen jeden Tag genau  
vorgegeben, um die höchstmögliche Effizienz  
beim Lernen zu erreichen 

Sie können den Online-Slowakisch-Sprachkurs 
sowohl auf Ihrem Computer (Windows, Linux, Mac) 
als auch auf Smartphones oder Tablets verwenden
    
Sprachkurs bestellen
   
Sprachkurs kostenlos testen
   

Slowakische Sprache mit Musik lernen

Lernen Sie die slowakische Aussprache und neue Vokabeln mit slowakischen Liedern.

Elán - Zanedbaný sex

Ak ťa v noci budia strašidelné sny
Ak ťa nudia ľudia a ak si obézny
Ver že za to môže len jediná vec
A tou je a tou je a tou je zanedbaný sex

Ak máš horké sliny a ak ti škrípe hlas
Ak máš syndróm viny dnu či ischias
Vedz že za tým väzí len jediná vec
A tou je a tou je a tou je zanedbaný sex

Ref.:
Mám to rád
Áno chcem ťa
Mám to rád
Celú zjém ťa
Mám to rád
Si nežné zviera
Mám to rád
Na to sa neumiera

Ak ti klesá IQ a ak ti stúpa tlak
Spamätaj sa rýchle a všetko nechaj tak
Neváhaj a začni riešiť vážnu vec
A tou je a tou je a tou je zanedbaný sex

Ak ťa v noci budia strašidelné sny
Ak ťa nudia ľudia a ak si obézny
A na všetkom bielom vidíš čierny fľak
Tak odomkni si telo a maj sa trochu rád

Ak si ako väzeň v sebe zavretý
Ak sa ti táto pieseň lepí na päty
Ver že za to môže len jediná vec
A tou je a tou je a tou je zanedbaný sexAuf dieser Seite suchen