Menu

Numeri in rumeno

corso di rumeno per italiani

» Corso di rumeno per Italiani


Numeri 0 - 20

0 zero
1 unu
2 doi
3 trei
4 patru
5 cinci
6 şase
7 şapte
8 opt
9 nouă
10 zece
11	unsprăzece
12	doisprezece
13	treisprezece
14	paisprezece
15	cinsprezece
16	șaisprezece
17	șaptesprezece
18	optisprezece
19	nousprăzece
20	douăzeci
       

Numeri 21 - 1000

21	douăzeci și unu
30	treizeci
40	patruzeci
50	cincizeci
60	șaizeci
70	șaptezeci
80	optzeci
90	nouăzeci
100	o sută
101	o sută unu
200	două sute
300	trei sute
400	patru sute
500	cinci sute
600	șase sute
700	șapte sute
800	opt sute
900	nouă sute
1000 o mie
       


» Corso di rumeno

» Conversazione in rumeno

» Giorni e mesi in rumeno

Auf dieser Seite suchen