Menu

Numeri in slovacco

corso di slovacco per italiani

Corso di slovacco per Italiani


Numerin in slovacco

Numeri cardinali
(uno, due, tre ...)
Numeri ordinali
(primo, secondo, terzo ...)
1 jeden/ jedna/ jedno prvý/ prvá/ prvé
2 dva druhý/ druhá/ druhé
3 tri tretí/ tretia/ tretie
4 štyri štvrtý/ štvrtá/ štvrté
5 päť piaty/ piata/ piate
6 šesť šiesty/ šiesta/ šieste
7 sedem siedmy/ siedma/ siedme
8 osem ôsmy/ ôsma/ ôsme
9 deväť deviaty/ deviata/ deviate
10 desať desiaty/ desiata/ desiate
11 jedenásť jedenásty/ jedenásta/j edenáste
12 dvanásť dvanásty/ dvanásta/ dvanáste
13 trinásť trinásty/ trinásta/t rináste
14 štrnásť štrnásty/ štrnásta/ štrnáste
15 pätnásť pätnásty/ pätnásta/ pätnáste
16 šestnásť šestnásty/ šestnásta/ šestnáste
17 sedemnásť sedemnásty/ sedemnásta/ sedemnáste
18 osemnásť osemnásty/ osemnásta/ osemnáste
19 devätnásť devätnásty/ devätnásta/ devätnáste
20 dvadsať dvadsiaty/ dvadsiata/ dvadsiate
21 dvadsaťjeden dvadsiatyprvý/ dvadsiataprvá/ dvadsiateprvé
30 tridsať tridsiaty/ tridsiata/ tridsiate
40 štyridsať štyridsiaty/ štyridsiata/ štyridsiate
50 päťdesiat päťdesiaty/ päťdesiata/ päťdesiate
60 šesťdesiat šesťdesiaty/ šesťdesiata/ šesťdesiate
70 sedemdesiat sedemdesiaty/ sedemdesiata/ sedemdesiate
80 osemdesiat osemdesiaty/ osemdesiata/ osemdesiate
90 deväťdesiat deväťdesiaty/ deväťdesiata/ deväťdesiate
100 sto stý/ stá/ sté
Corso di slovacco ❤️

parole importanti in slovacco

numeri in slovacco

giorni della settimana in slovacco

mesi in slovaccoAuf dieser Seite suchen