Menu

Numeri in sloveno

PDFcorso di sloveno per italiani

Corso di sloveno per Italiani


Numeri 1 - 10

1 ena
2 dva
3 tri
4 štiri
5 pet
6 šest
7 sedem
8 osem
9 devet
10 deset

numeri in sloveno


Numeri 11 - 20

11 enajst
12 dvanajst
13 trinajst
14 štirinajst
15 petnajst
16 šestnajst
17 sedemnajst
18 osemnajst
19 devetnajst
20 dvajset


Numeri 21 - 29

20 dvajset
21 enaindvajset
22 dvaindvajset
23 triindvajset
24 štiriindvajset
25 petindvajset
26 šestindvajset
27 sedemindvajset
28 osemindvajset
29 devetindvajset


Numeri 20 - 90

20 dvajset
30 trideset
40 štirideset
50 petdeset
60 šestdeset
70 sedemdeset
80 osemdeset
90 devetdeset


Numeri sloveni oltre 100

100 sto
101 stoena
200 dvesto
500 petsto
999 devetstodevetindevetdeset
1000 tisoč
1001 tisočinena
5000 pettisoč
eine Million milijon
eine Milliarde milijarda


Corso di sloveno ❤️parole importanti in sloveno

numeri in sloveno

giorni della settimana in sloveno

mesi in slovenoAuf dieser Seite suchen