Menu

Zahlen und Wochentage auf Aserbaidschanisch

PDF

Aserbaidschanisch online lernen mit app

Aserbaidschanischkurs kostenlos testenAserbaidschanische Zahlen und Wochentage zum Anhören

eins bir
zwei iki
drei üç
vier dörd
fünf beş
sechs altı
sieben yeddi
acht səkkiz
neun doqquz
zehn on
Montag bazar ertəsi (Ba)
Dienstag çərşənbə axşamı (Ça)
Mittwoch çərşənbə (Ç)
Donnerstag cümə axşamı (Ca)
Freitag cümə (C)
Samstag şənbə (Ş)
Sonntag bazar (B)


Aserbaidschanische Zahlen

null = sıfır
eins = bir
zwei = iki
drei = üç
vier = dörd
fünf = beş
sechs = altı
sieben = yeddi
acht = səkkiz
neun = doqquz
zehn = on
elf = on bir
zwölf = on iki
dreizehn = on üç
vierzehn = on dörd
fünfzehn = on beş
sechzehn = on altı
siebzehn = on yeddi
achtzehn = on səkkiz
neunzehn = on doqquz
zwanzig = iyirmi
einundzwanzig = iyirmi bir
dreißig = otuz
vierzig = qırx
fünfzig = əlli
sechzig = altmış
siebzig = yetmiş
achtzig = səksən
neunzig = doxsan
hundert = yüz
tausend = min
eine Million = bir milyon         
            

Wochentage Aserbaidschanisch

Zahlen AserbaidschanischAserbaidschanische Vokabeln lernen

Hallo, Guten Tag, Danke & Bitte auf Aserbaidschanisch zum Anhören (MP3)

aserbaidschanische Zahlen und Wochentage zum Anhören (MP3)

Monate auf AserbaidschanischAuf dieser Seite suchen