Menu
FB-Group

Czech Numbers

Cardinal Numerals 0 - 10

0 nula
1 jeden, jedna, jedno
2 dva, dvě
3 tři
4 čtyři
5 pět
6 šest
7 sedm
8 osm
9 devět
10 deset  

Online exercise 1 - 10

Cardinal Numerals 11 - 19

11 jedenáct
12 dvanáct
13 třináct
14 čtrnáct
15 patnáct
16 šestnáct
17 sedmnáct
18 osmnáct
19 devatenáct 

Online exercise 11 - 19
Cardinal Numerals 20 - 90

20 dvacet
30 třicet
40 čtyřicet
50 padesát
60 šedesát
70 sedmdesát
80 osmdesát
90 devadesát

Online exercise 20 - 90
Cardinal Numerals 100 - 1000

100 sto
200 dvě stě
300 tři sta
400 čtyři sta
500 pět set
600 šest set
700 sedm set
800 osm set
900 devět set

Online exercise 100 - 1000
Cardinal Numerals

1 000 tisíc
2 000 dva tisíce
3 000 tři tisíce
4 000 čtyři tisíce
5 000 pět tisíc
        
1 000 000 milion
2 000 000 dva miliony
3 000 000 tři miliony
4 000 000 čtyři miliony
5 000 000 pět milionů
            
1 000 000 000 miliarda
          

Ordinal Numbers

1. první
2. druhý, -á, -é
3. třetí
4. čtvrtý, -á, -é
5. pátý, -á, -é
6. šestý, -á, -é
7. sedmý, -á, -é
8. osmý, -á, -é
9. devátý, -á, -é
10. desátý, -á, -é
11. jedenáctý, -á, -é
12. dvanáctý, -á, -é
13. třináctý, -á, -é
14. čtrnáctý, -á, -é
15. patnáctý, -á, -é
16. šestnáctý, -á, -é
17. sedmnáctý, -á, -é
18. osmnáctý, -á, -é
19. devatenáctý, -á, -é
20. dvacátý, -á, -é

Multiplicative Numerals

The multiplicative numerals express how many times a thing or person occurs. The multiplicative numerals are made of the cardinal numerals by adding a suffix -krát. The numeral jeden is an exception in which there is more common form jednou:

1x jednou
2x dvakrát
3x třikrát
4x čtyřikrát
5x pětkrát
6x šestkrát
7x sedmkrát
8x osmkrát
9x devětkrát
10x desetkrát
100x stokrát
1000x tisíckrát       
          

Learn Czech with Love

Follow me

#learnczechwithlove

on Facebook

on Instagram

Join my Facebook group Learn Czech with Love

Learn Czech with Love


Thanks for your support