Menu

Slovesa s předložkami

PDF
Online cvičení


Ich freue mich auf dich Těším se na tebe
Ich freue mich darauf Těším se na to
Worauf freust du dich? Na co se těšíš?
Auf wen freust du dich? Na koho se těšíš?

Ich denke an dich Myslím na tebe
Ich denke daran Myslím na to
Woran denkst du? Na co myslíš?
An wen denkst du? Na koho myslíš?

Ich danke dir für das Geschenk Děkuju ti za dárek
Ich danke dir dafür Děkuju ti za to
Wofür dankst du mir? Za co mi děkuješ?
Für wen ist das Geschenk? Pro koho je ten dárek?

slovesne vazby s predlozkami 1


Ich träume von einem Urlaub Sním o dovolené
Ich träume davon Sním o tom
Wovon träumst du? O čem sníš?
Von wem träumst du? O kom sníš?

Ich beginne mit dem Studium Začínám se studiem
Ich beginne damit Začínám s tím
Womit beginnst du? S čím začínáš?
Mit wem telefonierst du? S kým telefonuješ?

Ich lache über deine Witze Směju se tvým vtipům
Ich lache darüber Směju se tomu
Worüber lachst du? Čemu se směješ?
Über wen lachst du? Komu se směješ?

slovesne vazby s predlozkami 2


Pozor!
sich von jemandem verabschieden rozloučit se s někým
Hans hat sich von Petra verabschiedet Hans se rozloučil s Petrou

sich von jemandem trennen rozejít se s někým
Hans hat sich von Petra getrennt Hans se rozešel s Petrou

sich von jemandem scheiden lassen rozvést se s někým
Hans hat sich von Petra scheiden lassen Hans se rozvedl s Petrou

PDF

slovesa s predlozkami

Online cvičení


Němčina - online cvičeníNěmčina s Deutsche-Grammatik.comNěmčina s Deutsche-Grammatik.com

Němčina - online cvičení

Barvy německy

Časové údaje v němčině

Státy, hlavní města a národnosti německy

Slovesa s předložkami

🇨🇿 🇩🇪 dvojjazyčné knihy

Němčina s Deutsche-Grammatik.com na Facebooku

🇨🇿 🇩🇪 dvojjazyčná facebooková skupina Tschechisch Deutsch Tandem

Vzor životopisu v němčině

Práce v RakouskuAuf dieser Seite suchen