Menu

🇨🇿 🇩🇪 slovíčka - Vokabeln

PDF
🇨🇿 🇩🇪 Online kvíz - Online-Quiz


🇨🇿 🇩🇪 nejdůležitější slova - die wichtigsten Wörter

ahoj hallo
čau tschüss
bis bald tak zatím
dobré ráno guten Morgen
dobrý den guten Tag
dobrý večer guten Abend
dobrou noc gute Nacht
na shledanou auf Wiedersehen
šťastnou cestu gute Reise
dobrou chuť guten Appetit
na zdraví prost
děkuji / děkuju danke
prosím bitte

🇨🇿 🇩🇪 fráze - Redewendungen

🇨🇿 🇩🇪 small talk - Smalltalk

🇨🇿 🇩🇪 Mluvíte...? Sprechen Sie ...?

🇨🇿 🇩🇪 ve městě - in der Stadt


🇨🇿 🇩🇪 fráze - Redewendungen

miluji tě ich liebe dich
promiň entschuldige
promiňte entschuldigen Sie
Uvidíme se zítra? Sehen wir uns morgen?
Mrzí mě to, ale už mám v plánu něco jiného Es tut mir leid, aber ich habe schon etwas vor
miluji te nemecky ich liebe dich auf tschechisch

🇨🇿 🇩🇪 přídavná jména - Adjektive

🇨🇿 🇩🇪 oblečení - Kleidung
🇨🇿 🇩🇪 small talk - Smalltalk

Jak se máte? Wie geht es Ihnen?
Jak se máš? Wie geht es Dir?
dobře gut
špatně schlecht
ujde to es geht
Jak se jmenujete? Wie heißen Sie?
Jak se jmenuješ? Wie heißt du?
Jmenuji se ... Ich heiße ...
Odkud jste? Woher sind Sie?
Odkud jsi? Woher bist du?
Jsem z Rakouska. Ich bin aus Österreich.
Jsem z Německa. Ich bin aus Deutschland.
Jsem ze Švýcarska. Ich bin aus der Schweiz.
Co děláte? Was machen Sie (beruflich)?
Co děláš? Was machst du (beruflich)?
Jsem architekt Ich bin Architekt
Jsem architektka Ich bin Architektin
Kde bydlíte? Wo wohnen Sie?
Kde bydlíš? Wo wohnst du?
Bydlím ve Vídni Ich wohne in Wien


🇨🇿 🇩🇪 ovoce - Obst

🇨🇿 🇩🇪 zelenina - Gemüse

🇨🇿 🇩🇪 zvířata - Tiere und

🇨🇿 🇩🇪 ptáci - Vögel
🇨🇿 🇩🇪 Mluvíte...? Sprechen Sie ...?

Mluvíte česky? Sprechen Sie tschechisch?
Mluvíš česky? Sprichst du tschechisch?
Mluvíte německy? Sprechen Sie deutsch?
Mluvíš německy? Sprichst du deutsch?
Mluvíte anglicky? Sprechen Sie englisch?
Mluvíš anglicky? Sprichst du englisch?
Rozumíte česky? Verstehen Sie tschechisch?
Rozumíš česky? Verstehst du tschechisch?
ano ja
ne nein
trochu ein bisschen
dobře gut
velmi dobře sehr gut
Mluvím ... Ich spreche ...
Nemluvím ... Ich spreche nicht ...
Rozumím ... Ich verstehe ...
Nerozumím ... Ich verstehe nicht ...
česky tschechisch
německy deutsch
anglicky englisch
francouzsky französisch
španělsky spanisch
čínsky chinesisch
Jak se řekne ...? Wie sagt man ...?
Co znamená ...? Was bedeutet ...?
Ještě jednou, prosím Noch einmal, bitte
Jak se to píše? Wie schreibt man das?


🇨🇿 🇩🇪 počasí - Wetter

🇨🇿 🇩🇪 dopravní prostředky - Verkehrsmittel

🇨🇿 🇩🇪 povolání - Berufe


🇨🇿 🇩🇪 ve městě - in der Stadt

Kde je nádraží? Wo ist der Bahnhof?
Nádraží je vlevo Der Bahnhof ist links

zastávka Haltestelle
směnárna Wechselstube
banka Bank
bankomat Bankomat
pošta Post
nemocnice Krankenhaus
lékárna Apotheke
policie Polizei
WC WC
informační kancelář Informationsbüro
pokladna Kasse
náměstí Platz
ulice Straße

vpředu vorne
vzadu hinten
vpravo rechts
vlevo links
tam dort
rovně geradeaus

otevřeno geöffnet
zavřeno geschlossen
Pozor! Nebezpečí úrazu Achtung! Unfallgefahr
sem / tam ziehen / drücken
mimo provoz außer Betrieb
vchod Eingang
východ Ausgang


🇨🇿 🇩🇪 tázací zájmena - Fragewörter

🇨🇿 🇩🇪 otázky - Fragen


🇨🇿 🇩🇪 slovíčka - Vokabeln

🇨🇿 🇩🇪 nejdůležitější slovíčka a fráze - Die wichtigsten Wörter und Redewendungen

🇨🇿 🇩🇪 přídavná jména - Adjektive

🇨🇿 🇩🇪 oblečení - Kleidung

🇨🇿 🇩🇪 ovoce - Obst

🇨🇿 🇩🇪 zelenina - Gemüse

🇨🇿 🇩🇪 zvířata - Tiere und

🇨🇿 🇩🇪 ptáci - Vögel

🇨🇿 🇩🇪 počasí - Wetter

🇨🇿 🇩🇪 dopravní prostředky - Verkehrsmittel

🇨🇿 🇩🇪 povolání - Berufe

🇨🇿 🇩🇪 tázací zájmena - Fragewörter

🇨🇿 🇩🇪 otázky - Fragen

🇨🇿 🇩🇪 přísloví - Sprichwörter

Online kvíz | Online-Quiz | online quiz
Online kvíz | Online-Quiz | online quiz
Auf dieser Seite suchen