Menu

Německá rčení a přísloví | Tschechische Redewendungen und Sprichwörter

PDF
Online kvíz | Online Quiz


Láska | Liebe

Zamilovaný až po uši Bis über beide Ohren verliebt
Láska prochází žaludkem Liebe geht durch den Magen
Stará láska nerezaví Alte Liebe rostet nicht
Láska hory přenáší Liebe versetzt Berge
Neštěstí ve hře, štěstí v lásce Pech im Spiel, Glück in der Liebe
Láska je slepá Liebe macht blind


🇨🇿 Dvojjazyčná facebooková skupina
🇩🇪 Zweisprachige Facebookgruppe
Tschechisch Deutsch TandemLiebe in tschechischen Redewendungen


Tschechisches Sprichwort láska je slepá liebe macht blind


Zvířata | Tiere

Dělat z komára velblouda (Kamel!) Aus einer Mücke einen Elefanten machen
Chovat se jako slon v porcelánu Sich benehmen wie ein Elefant im Porzellanladen
Zde je zakopán pes Da liegt der Hund begraben
Mít se pod psa Ein Hundeleben führen
Psí počasí Hundewetter
Kupovat zajíce v pytli Die Katze im Sack kaufen
Pes, který štěká, nekouše Hunde, die bellen, beißen nicht
Černá ovce rodiny Schwarzes Schaf der Familie
Prokázat někomu medvědí službu Jemandem einen Bärendienst erweisen
Být jako zmoklá slepice Wie ein begossener Pudel aussehen
Chodit spát se slepicemi Mit den Hühnern schlafen gehen
Mít opici Einen Affen sitzen haben
Mít velké kozy Große Titten haben
Ani ryba, ani rak Weder Fisch noch Fleisch
Ani mouše by neublížil Keiner Fliege etwas zuleide tun (können)
Kde lišky dávají dobrou noc Wo sich Fuchs und Hase Gute Nacht sagen
I slepé kuře najde zrno Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn
Žít / mít se jako prase v žitě Leben wie die Made im Speck
Darovanému koni na zuby nehleď / nekoukej Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul
Udělat kozla zahradníkem Den Bock zum Gärtner machen
Ranní ptáče dál doskáče Der frühe Vogel fängt den Wurm, Morgenstund hat Gold im Mund
Jedna vlaštovka jaro nedělá Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer
Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají Mit Speck fängt man Mäuse
Lepší vrabec v hrsti, nežli holub na střeše Besser ein Spatz in der Hand als eine Taube auf dem Dach
tschechisch deutsch redewendungen


Části těla | Körperteile

Sejde z očí, sejde z mysli Aus den Augen, aus dem Sinn
Oko do srdce okno Die Augen sind der Spiegel der Seele
Oko za oko, zub za zub Auge um Auge, Zahn um Zahn
Mezi slepými jednooký králem Unter den Blinden ist der Einäugige König
Hlad má velké oči Die Augen sind größer als der Magen
Být po zuby ozbrojen Bis an die Zähne bewaffnet sein
Mám toho plné zuby Ich habe die Schnauze (oder Nase) voll davon
Co na srdci, to na jazyku Das Herz auf der Zunge tragen
Zamilovaný až po uši Bis über beide Ohren verliebt
Být jedno ucho Ganz Ohr sein
Mazat někomu med kolem huby Jemandem Honig ums Maul schmieren
Lže, až se mu od huby práší Er lügt wie gedruckt
Ztratil dočista hlavu Er hat ganz und gar den Kopf verloren
Vidět na čem (každý) chlup Ein Haar in jeder Suppe finden
Ruka ruku myje Eine Hand wäscht die andere
Ruku na to! Die Hand darauf!
Láska prochází žaludkem Liebe geht durch den Magen
Lež má krátké nohy Lügen haben kurze Beine
Být někomu trnem v oku Jemandem ein Dorn im Auge sein
Klást někomu něco na srdce Jemandem etwas ans Herz legen
Držet někomu palce Jemandem die Daumen halten
Zlom vaz! Hals- und Beinbruch!
Přísloví | Sprichwörter

Jablko nepadá daleko od stromu Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm
Trpělivost růže přináší Geduld bringt Rosen
Bez práce nejsou koláče Ohne Fleiß kein Preis
Chybami se člověk učí Durch Fehler wird man klug
Cvik / cvičení dělá mistra Übung macht den Meister
Žádný učený z nebe nespadl Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen
Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek Was Du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen
Dobrá rada nad zlato Guter Rat ist teuer
Každý je strůjcem svého štěstí Jeder ist seines Glückes Schmied
Kdo seje vítr, sklízí bouři Wer Wind sät, wird Sturm ernten
Co tě nezabije, to tě posílí Was Dich nicht umbringt, macht Dich stärker
Výjimka potvrzuje pravidlo Ausnahmen bestätigen die Regel
Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá Wie man in den Wald hineinruft, so schalt es zurück
Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá Wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein
Kovářovic kobyla chodí bosa Des Schusters Kinder haben keine (die schlechtesten) Schuhe
Čas jsou peníze Zeit ist Geld
Sportem k trvalé invaliditě Sport ist Mord
Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht
Mluviti stříbro, mlčeti zlato Reden ist Silber, Schweigen ist Gold
Pýcha předchází pád Hochmut kommt vor dem FallLatinské citáty | Lateinische Zitate

Manus manum lavat Ruka ruku myje Eine Hand wäscht die andere
Fames optimus est cocus Hlad je nejlepší kuchař Hunger ist der beste Koch
Fiat lux Budiž světlo Es werde Licht
Felix, qui nihil debet Šťastný, kdo nic nedluží Glücklich, wer nichts schuldet
Mens sana in corpore sano Ve zdravém těle zdravý duch Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper
Nolens volens Chtě nechtě Wohl oder übel
In vino veritas Ve víně je pravda Im Wein liegt die Wahrheit
Veni, vidi, vici Přišel jsem, uviděl jsem, zvítězil jsem Ich kam, ich sah, ich siegte
Carpe diem Užij dne Nutze den Tag
Cuī bonō? V čí prospěch? Wem nützt es?Online kvíz | Online QuizNěmčina - online cvičení ❤️

Tschechisch online üben