Menu

Zeitangaben auf TschechischTschechische Wochentage

pondělí v pondělí (am) Montag
úterý v úterý (am) Dienstag
středa ve středu (am) Mittwoch
čtvrtek ve čtvrtek (am) Donnerstag
pátek v pátek (am) Freitag
sobota v sobotu (am) Samstag
neděle v neděli (am) Sonntag


Online-Übung

Die Jahreszeiten im Tschechischen

Neben dem Datum, den Wochentags- und Monatsnamen, ist es sicherlich auch hilfreich zu wissen, wie die Jahreszeiten im Tschechischen bezeichnet werden.

jaro na jaře (im) Frühling
léto v létě (im) Sommer
podzim na podzim (im) Herbst
zima v zimě (im) Winter
Tagesangaben

ráno in der Früh
dopoledne vormittags
v poledne zu Mittag
odpoledne nachmittags
večer am Abend
v noci in der Nacht
o půlnoci um Mitternacht


UhrzeitMonate auf Tschechisch

leden v lednu (im) Januar
únor v únoru (im) Februar
březen v březnu (im) März
duben v dubnu (im) April
květen v květnu (im) Mai
červen v červnu (im) Juni
červenec v červenci (im) Juli
srpen v srpnu (im) August
září v září (im) September
říjen v říjnu (im) Oktober
listopad v listopadu (im) November
prosinec v prosinci (im) Dezember


Online-ÜbungDatum im Tschechischen

Das Datum wird im Tschechischen gebildet, indem Sie den Genitiv verwenden. "Heute ist des ersten des Jänners".

1.1. prvního ledna
2.2. druhého února
3.3. třetího března
4.4. čtvrtého dubna
5.5. pátého května
6.6. šestého června
7.7. sedmého července
8.8. osmého srpna
9.9. devátého září
10.10. desátého října
11.11. jedenáctého listopadu
12.12. dvanáctého prosince
20. dvacátého
30. třicátého
31. třicátého prvního

Der Genitiv Singular hat bei den Monatsnamen die Endung –a.
1. ledna, 2. února, 3. března ...

Ausnahmen sind:
července (Juli), prosince (Dezember)
září (September)
listopadu (November)

Die Jahreszahlen werden folgendermaßen gebildet:
2018 dva tisíce osmnáct
1980 tisíc devět set osmdesát ODER
1980 devatenáct set osmdesátUhrzeit

Wochentage

Jahreszeiten

Tagesangaben
Konjugation Verben


Deklination Substantive


Deklination Adjektive


Präpositionen und Fälle


Pluralbildung


Adjektive PDF-Download


Personalpronomen


Imperativ


Zeitangaben

QuizTschechisch Deutsch konicek Hobby

Tschechisches Sprichwort láska je slepá liebe macht blindAuf dieser Seite suchen