Menu

Ordinalzahlen im Tschechischen


Tschechische Ordinalzahlen 1.-20.

1. první
2. druhý
3. třetí
4. čtvrtý
5. pátý
6. šestý
7. sedmý
8. osmý
9. devátý
10. desátý
11. jedenáctý
12. dvanáctý
13. třináctý
14. čtrnáctý
15. patnáctý
16. šestnáctý
17. sedmnáctý
18. osmnáctý
19. devatenáctý
20. dvacátý

Die tschechischen Ordinalzahlen ab 21.

21. dvacátý první
22. dvacátý druhý
23. dvacátý třetí
24. dvacátý čtvrtý
25. dvacátý pátý
26. dvacátý šestý
27. dvacátý sedmý
28. dvacátý osmý
29. dvacátý devátý
30. třicátý
40. čtyřicátý
50. padesátý
60. šedesátý
70. sedmdesátý
80. osmdesátý
90. devadesátý

Die tschechischen Ordinalzahlen ab 100.

100. stý
200. dvoustý
300. třístý
400. čtyřstý
500. pětistý
600. šestistý
700. sedmistý
800. osmistý
900. devítistý
1000. tisící
2000. dvoutisící
3000. třítisící
4000. čtyřtisící
5000. pětitisící
10.000. desetitisící
20.000. dvacetitisící
100.000. stotisící
1.000.000. milióntý

Konjugation Verben


Deklination Substantive


Deklination Adjektive


Präpositionen und Fälle


Pluralbildung


Adjektive PDF-Download


Personalpronomen


Imperativ


Zeitangaben

Quiz

Grammatik-TabellenAuf dieser Seite suchen