Menu

Lernen Sie tschechische Aussprache mit Musik

Ivan Mládek: Jožin z bažin

Ivan Mládek: Jožin z bažin

Lied Ivan Mládek: Jožin z bažin


Ivan Mládek: Jožin z bažin

1.:
Jedu takhle tábořit škodou sto na Oravu.
Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
Řádí tam to strašidlo, vystupuje z bažin,
žere hlavně Pražáky, jmenuje se Jožin.

Ref. 1:
Jožin z bažin močálem se plíží,
Jožin z bažin k vesnici se blíží,
Jožin z bažin už si zuby brousí,
Jožin z bažin kouše, saje, rdousí.
Na Jožina z bažin, koho by to napadlo,
platí jen a pouze práškovací letadlo.

2.:
Projížděl jsem dědinou cestou na Vizovice.
Přivítal mě předseda, řek mi u slivovice:
"Živého či mrtvého Jožina kdo přivede,
tomu já dám za ženu dceru a půl JZD."

Ref. 1

3.:
Říkám: "Dej mi předsedo letadlo a prášek,
Jožina ti přivedu, nevidím v tom háček."
Předseda mi vyhověl, ráno jsem se vznesl,
na Jožina z letadla prášek pěkně klesl.

Ref. 2:
Jožin z bažin už je celý bílý,
Jožin z bažin z močálu ven pílí,
Jožin z bažin dostal se na kámen,
Jožin z bažin tady je s ním amen.
Jožina jsem dohnal, už ho držím, johohó,
dobré každé lóvé, prodám já ho do ZOO.

Ivan Mládek: Jozhin from swamps

1:
I am going to camp by Skoda 100 to Orava.
I am in hurry and that is why I risk, I am going through Morava.
The bugbear is raging there and he is getting out of swamps,
he eats mainly inhabitants of Prague, his name is Jozhin.

Ref 1.
Jozhin from swamps is sneaking across the marsh,
Jozhin from swamps is nearing to the village,
Jozhin from swamps is sharpening his teeth,
Jozhin from swamps gnaws, sucks, strangles.
For Jozhin from swamps, who would expect it,
goes only and just the crop duster.

2:
I went through the village on the road to Vizovice.
There chairman welcomed me, he told me at plum brandy:
"Who can bring lived or dead Jozhin,
I allow him to marry my doughter and give him half of farmers' cooperative.

Ref.1

3.:
I say: "Chairman, give me the plane and powder,
I will bring you Jozhin, there's no problem about it for me"
Chairman complied with my wishes, I took off in the morning,
the powder from the crop duster pretty fell on Jozhin.

Ref. 2:
Jozhin from swamps is already all white,
Jozhin from swamps is pulling out from marsh,
Jozhin from swamps has got to the rock,
it is the end of Jozhin from swamps here.
I have cought Jozhin up, I'm already holding him, wow wow,
each dough comes in handy, I will sell him to Zoo

Übersetzung ins Englische von ElenaH1 - Lyricstranslate.


Tschechische Lieder mit Liedtext und MusikvideoAuf dieser Seite suchen