Menu

Tschechische Aussprache mit Musik lernen

Lucie Bílá: Most přes minulost

Lucie Bílá: Most přes minulost

Lied von Lucie Bílá: Most přes minulost


Lucie Bílá: Most přes minulost

Neber mi sen, víš můj sen o probdělých nocích
Neber mi sen a vrať mi zpátky ten pocit
že nejsem osamělá v Tobě se ztrácím celá.

Lhát musím Ti lhát příteli můj
já svůj osud znám mě nelituj
Když pravda je horší než lež
pak už jen snům sám věřit chceš
když vstoupíš na poslední most přes minulost.

Zbyl mi jen sen, víš můj sen o probdělých nocích
Zbyl mi jen sen aspoň ve snu zažít ten pocit
že nejsem osamělá v Tobě se ztrácím celá.

Lhát musím Ti lhát příteli můj
já svůj osud znám mě nelituj
proč nesmím proč nesmím se ptát
ještě stoupám nebo už je to pád
proč čeká mě podivný most přes minulost.

proč nesmím proč nesmím se ptát
ještě stoupám nebo už je to pád
proč čeká mě podivný most přes minulost.

Lucie Bílá: Bridge over the past

Don't take that dream away from me, 
you know, my dream of sleepless nights
Don't take away my dream 
and give me back the feeling
that I'm not all alone, 
that I'm loosing all of myself in you.

Lie, I have to lie to you, my friend
I do know my destiny, don't feel sorry for me
When the truth is worse than a lie
that's when you only want to believe in dreams
when you put your foot on the last bridge over the past.

All I have left is a dream, 
you know, my dream of sleepless nights
All I have left is a dream, 
oh, at least in a dream experience that feeling
that I'm not all alone, 
that I'm loosing all of myself in you.

Lie, I have to lie to you, my friend
I do know my destiny, don't feel sorry for me
Why, oh why may I not ask
Am I still rising, or is it already the fall
why is this strange bridge over the past waiting for me.

Why, oh why may I not ask
Am I still rising, or is it already the fall
why is this strange bridge over the past waiting for me.

Übersetzung ins Englische von Fio - Lyricstranslate.


Tschechische Lieder mit Liedtext und MusikvideoAuf dieser Seite suchen